Aktuality

OZNAM

Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE oznamujeme, že v pondelok 25/09/2017 od 10,50 – 12,20 h bude prerušená výučba v 1. ročníkoch bakalárskeho štúdia. Študenti sa v tomto čase povinne zúčastnia slávnostného otvorenia  akademického roka 2017/2017 v Aule Maxima.

Pôžička pre študentov z FNPV

Žiadosť + podmienky pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

Termíny predkladania žiadostí:

prvý termín –    do 15/09/2017

druhý termín – do 31/10/2017

Informácia k elektronickému zápisu na predmety štúdia pre bakalárske štúdium na akad. rok 2017/2018

Študenti všetkých ročníkov bakalárskeho štúdia musia absolvovať počas celého bakalárskeho štúdia 5 teoretických povinne voliteľných predmetov označených pod písmenom T.

Oznam

Zápis na predmety štúdia pre akad. rok 2017/2018 + rozvrhy hodín pre zápis povinne voliteľných predmetov prostredníctvom IS MAIS  nájdete v sekcii  Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín v akad. roku 2017/2018 -> Oznamy

Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia alebo za súbežné štúdium v akad. roku 2017/2018

informácie nájdete v sekcii Štúdium -> Študenti -> Školné a poplatky spojené so štúdiom

Termín podávania žiadostí do: 30/06/2017

Výsledky prijímacieho konania pre akad. rok 2017/2018

- nájdete v sekcii Štúdium -> Uchádzači -> Prijímacie konanie -> Výsledky prijímacieho konania

Rozvrhy hodín

+ zmeny v nich - nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín

Informácie o DPŠ

- nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Doplňujúce pedagogické štúdium

Pozvánky & Výstavy

Zážitok inej klímy

Absolvent Fakulty umení TUKE  Ing. arch. Marek Turošík bol začiatkom leta účastníkom kurzu Masterclass nositeľa Prizkerovej ceny za architektúru Glenna Murcutta v Austrálii.

 

20

Mobilitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vyhlásenie súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlásilo 12. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – BAKALÁR 2017. Cena sa udeľuje absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu.

Prihláška do súťaže

Termín podania prihlášky do:

30/09/2017

Súťaž pre študentov

Toyota Logistic Design Competition 2018

Témou ročníka je „Doručovanie balíkov. Pridajte sa k revolúcii“

Podávanie návrhov do: 22/10/2017

Výstava Designblock 2016

bola súčasťou projektu Innovation Studio a predstavovala výber z tvorby Ateliéru Inovácia Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

 

Designblok Praha 2016_Plagat, letak_export

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

 

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum