Výsledky prijímacích talentových skúšok na bakalárske štúdium


v akad. roku 2019/2020 v študijnom programe

*   Voľné výtvarné umenie

*   Architektúra a urbanizmus

Pozrieť bodové hodnotenie