Prihlás sa na Erasmus+ študijný pobyt v krajine EÚ ( EHP )


v akademickom roku 2019/2020
Viac info na: erasmus.tuke.sk
Podávanie prihlášok do: 20/03/2019

na študijné oddelenie FU