Zmena priestorov výučby


predmetu

“Modelovanie – Arch.”