Galéria FU TUKE


Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.

Významná časť programu sa orientuje na domácu i zahraničnú profesionálnu umeleckú scénu, odbornú či

medziodborovú prax a spoluprácu s externými vzdelávacími a galerijnými inštitúciami. Zámerom je priniesť na

akademickú pôdu relevantné projekty z profesionálneho prostredia, ktoré majú praktický vplyv na dianie v odbore a z

hľadiska aktuálnych poznatkov teda môžu mať aj zásadný dopad na skvalitnenie vzdelávacieho procesu na Fakulte

umení.

 

Na druhej strane je jedným z cieľov Campus Gallery aj vytváranie diskurzu, vlastné nastoľovanie tém formou

výziev a vysielanie signálov nie len v kontexte odborných inštitucionálnych rámcov, ale aj nezávislej kultúrnej a

verejnej sféry. Podporujeme aj koncept galérie ako prirodzeného miesta stretnutí a fóra otvorených a slobodných

diskusií na najrôznejšie spoločenské témy.

 

 

 

 

youporn