Pozvánka na prednášku


Katedra dizajnu, v rámci predmetu Súčasný dizajn, architektúra a umenie, Vás pozýva na prednášku doc. PhDr. Zdenka Kolesára, PhD.  – 14. a  15. 05. 2018 (povinné pre 5. ročník – dizajn, odporúčané pre doktorandov).