Oznam pre doktorandov


Termíny doktorandských skúšok  z cudzieho jazyka