Young Package 2019


medzinárodná súťaž obalového dizajnu pre študentov

Téma roka 2019:

“Zážitok z rozbaľovania”

Uzávierka prihlášok:  20/05/2019