Young Package 2018


medzinárodná súťaž určená pre študentov a dizajnérov do 30 rokov.

Téma roka 2018: “Cofee mania

Uzávierka prihlášok:  14/05/2018