Young Package 2018


medzinárodná súťaž určená pre študentov a dizajnérov do 30 rokov

Téma na rok 2018 – “COFFEE  MANIA”

Uzávierka prihlášok:  14/05/2018