Young Package 2018


medzinárodná súťaž určená pre študentov a dizajnérov do 30 rokov,  témou roka 2018 je “Cofee mania”

Uzávierka prihlášok:  14/05/2018