Národní cena za studentský design 2018


Design Cabinet CZ spolu s Moravskou galériou v Brne a Slovenským centrom dizajnu vyhlasujú 28. ročník súťaže NCDS 2018  – pre odbory zahrnuté pod termínom vizuálna komunikácia

Propozície súťaže

Uzávierka prihlášok: 25/06/2018