Oznam pre študentov


Rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia 2018/2019