Pokyny KTV


k udeleniu zápočtu z telesnej výchovy pre študentov absolvujúcich Erasmus mobilitu.