Knižnica FU TUKE


bude otvorená každý pondelok 08:00 – 11:00 h a od 11:30-13:30 h

od 23.10.2017.