Rozhodnutie


o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech v akad. r. 2017/2018