Oznam – výučba predmetov


Technológie II. – zmena času