Zoznam postupujúcich uchádzačov do II. kola


prijímacích talentových skúšok pre akademický rok 2019/2020

TS_Architektúra a urbanizmus 1 kolo_28_01_2019
ŠP – architektúra a urbanizmus, dňa 28. 01. 2019