Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu


Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam?

Termín konania: 5. – 6.10.2018

Organizátor: FU TUKE

Registračný formulár

Deadline pre prihlasovanie príspevkov: predĺžený do 14/06/2018