Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu


 

Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam?

Termín konania: 5. – 6.10.2018

Miesto konania: Univerzitná knižnica TUKE /Němcovej 7, Košice