Nescafé Azera


2. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu a ilustrácie

Téma súťaže: “Taste of the city

Termín odovzdania súťažného návrhu do 15/05/2018