Zápis študentov na akad. rok 2018/2019


 

v IS MAIS od 13. 07.  do 13. 08. 2018

 

Základná informácia

 

Elektronický zápis predmetov v IS MAIS

 

Poplatky na akad. rok 2018/2019

 

Elektronický zápis na štúdium v IS MAIS

 

Časový harmonogram zápisov