Zápis na DPŠ


na študijnom odd. FU TUKE, Vysokoškolská  4, II. poschodie v dňoch:

17.10. 2018 (streda)       8,30 – 11,30 hod. a 13,00 – 15,00 hod.

19.10. 2018 (piatok)       8,30 – 11,30 hod.

 

Na zápis je potrebné doniesť ústrižok o zaplatení poplatku za štúdium.

Úvodné stretnutie k štúdiu bude 19.10.2018 (piatok) o 13,00 hod.  v posluchárni 002 (W2), Watsonova 2, prízemie.