Oznam pre študentov


Žiadosť – oznámenie o aktivácii elektronickej schránky na doručovanie

Kontakty na študijné referentky:

pre 1. a 2. stupeň štúdia

monika.gillingerova @tuke. sk

iveta.patlevicova@tuke.sk

pre 3. stupeň štúdia

sabina.boldizarova@tuke.sk