Oznam pre študentov


Rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia 12_ 2018_2019