Zoznam postupujúcich uchádzačov do II. kola


prijímacích talentových skúšok pre akademický rok 2019/2020

ŠP Dizajn, dňa 07.02.2019