Termíny štátnych skúšok


z predmetov na FU TUKE v akad. roku 2018/2019