Prijímacie konanie na I. a II. stupeň štúdia

 

 

 

Podmienky prijatia:

 

na I. stupeň štúdia pre akad. rok 2019/2020 (Bc.) |  stiahni

 

na II. stupeň štúdia pre akad. rok 2019/2020 (Ing. /Mgr.) | stiahni

 

 

Prihláška na štúdium:

 

na I. stupeň štúdia   | stiahni

na II. stupeň štúdia |stiahni

 

Návod ako zaevidovať prihlášku na štúdium

 

Elektronická prihláška

 

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

 

Uznávanie dokladov o vzdelaní získanom v zahraničí

 

Postup akademického uznávania dokladov o ukončenom stredoškolskom vzdelaní

 

Postup akademického uznávania dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní

 

 

 

 

 

Prijímacie konanie na III. stupeň štúdia - dizajn

 

 

Podmienky prijatia:

 

na III. stupeň štúdia (ArtD.) dizajn | stiahni

 

Témy dizertačných prác 2018/2019 - dizajn | stiahni

 

 

Prihláška na štúdium:

 

na III. stupeň  štúdia | stiahni

 

 

Elektronická prihláška

 

Návod ako zaevidovať prihlášku na štúdium

 

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

 

Školné a poplatky spojené so štúdiom v akad. roku  2018/2019

 

Prijímacie konanie na III. stupeň štúdia - voľné výtvarné umenie

 

Podmienky prijatia:

 

na III. stupeň štúdia (ArtD.) VVU | stiahni

 

Témy dizertačných prác  2018/2019 - VVU | stiahni

 

 

 Prihláška na štúdium:

 

na III. stupeň štúdia | stiahni

 

 

Elektronická prihláška

 

Návod ako zaevidovať prihlášku na štúdium

 

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

 

Školné a poplatky spojené so štúdiom v akad. roku  2018/2019

 

 

 

Výsledky prijímacieho konania pre akad. rok 2019/2020

 

 

I. stupeň štúdia:

 

ŠP architektúra a urbanizmus

ŠP dizajn

ŠP voľné výtvarné umenie

 

 

II. stupeň štúdia

 

ŠP dizajn

ŠP architektúra a urbanizmus

ŠP voľné výtvarné umenie