Prípravný kurz kresby a dizajnu 2018

Katedra dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach zorganizovala aj tento rok Prípravný kurz kresby a dizajnu pre záujemcov o štúdium , zameraný na rozvoj kresliarskej zručnosti, výtvarnej kompozície, estetického cítenia a navrhovania dizajnu produktov.

 

Kurz sa uskutočnil v termíne: 09. 11. - 07. 12. 2018.

 

Miesto: Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia na Katedre dizajnu FU TUKE, ul. Nemcovej 9 (Združené posluchárne), v dňoch - piatok od 15.00 hod. do 18.00 hod. a  v sobotu od 09.00 hod. do 16.00 hod.

 

Cena kurzu: 150,–€
Odborný garant: doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.
Celkový rozsah: 30 hodín
Pri neúčasti na prípravnom kurze sa poplatok nevracal.

 

Informácie o prihláške na kurz:
Katedra dizajnu FU TUKE, Grešákova 6, Košice
Tel.: 055/622 30 34, 055/602 21 77
email: kd.fu@tuke.sk

 

 

Galéria