Deň otvorených dverí

 

Fakulta umení TUKE organizovala v dňoch 25. a 26. mája 2018 Deň otvorených dverí (DOD) - Letný prieskum , v rámci ktorých predstavila semestrálne práce študentov architektúry, dizajnu a výtvarného umenia.

 

Diela a semestrálne práce študentov bakalárskeho a magisterského štúdia sú už tradične lákadlom pre domácu odbornú aj širšiu umeleckú verejnosť. Podujatie DOD - Letný prieskum ponúka celé spektrum umeleckej činnosti na košickej Fakulte umení – od architektonických projektov, cez dizajnérske koncepty až po interaktívne umelecké diela, ktoré vznikli v rámci jednotlivých profilovaných ateliérov. Fakulta umení TUKE chce týmto podujatím poukázať nielen na tvorivosť a invenciu svojich študentov, ale aj špecifické možnosti štúdia, ktoré ponúka v kontexte slovenských vysokých umeleckých škôl.

 

.................................................................................................................................

 

Projekt s názvom Deň otvorených dverí  na Technickej univerzite v Košiciach je  zameraný na propagáciu univerzity, jej deviatich fakúlt a vybraných celouniverzitných pracovísk. Aj touto cestou sa Fakulta umení TUKE snaží osloviť nielen študentov základných a stredných škôl, ale aj širokú verejnosť a predstaviť jej atraktívnou formou svoje akreditované študijné odbory.

 

 

Viac informácií:  http://dod.tuke.sk