Informácie o štúdiu
Študijní poradcovia

 

pre študijný program:

 

Architektúra a urbanizmus  - Ing. arch. Ladislav Bobčák, PhD.

Architektúra a urbanizmus  - Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.

Dizajn  - Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD.

Dizajn  - Mgr. art. Pavol Capik, ArtD.

Voľné výtvarné umenie - doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD.