Doktorandské štúdium
Vedecké a umelecké aktivity
Legislatíva
Oznamy

Oznam o konaní dizertačnej skúšky - 28.11.2018

 

 

 

 

Sabína Boldižarová

študijná referentka

pre doktorandské štúdium

tel.: +421 55 602 2177

sabina.boldizarova@tuke.sk