Základný ateliér

Kompozícia, XS architektúra

 

 

Odborní asistenti:

akad. arch. Ing. Karol Gregor

Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.

Galéria