Ateliér Produkt

Cieľom štúdia v ateliéri je riešenie rôznych problémov, s ktorými sa môžeme stretnúť v bežnom živote, pričom študentom sa poskytuje priestor pre dizajnérsky výskum. Výsledný projekt je sériový produkt v podobe modelu alebo prototypu, pričom sériovosť môže mať aj limitovaný charakter.

 

Odborní asistenti:

Mgr. Jaroslav Tomaščík

Mgr. art. Rastislav Jurčík, ArtD.

 

 

Galéria