Ateliér Inovácia

Cieľom štúdia v ateliéri je riešenie rôznych dizajnérskych problémov, s ktorými sa môžeme stretnúť aj v bežnom živote, pričom študentom sa poskytuje priestor pre dizajnérsky výskum. V analýze každého problému sa študenti stretnú s experimentovaním s materiálom, technológiami, praktickou a estetickou funkciou produktu tak, aby bolo možné do týchto veličín zasiahnuť a v súčinnosti s teoretickými a praktickými vedomosťami, zručnosťami, stimuláciou racionálnej aj emocionálnej polohy riešenia dosiahnuť výsledok v podobe inovatívneho dizajnu. Inovácia sa tu nechápe iba v kontexte formálnej originálnosti a neopakovateľnosti produktu, ale súvisí s funkciou, s využívaním tradičných aj súčasných technológií a materiálov.

 

Profesor:

prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.

 

Odborní asistenti:

Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD.

Mgr. art. Pavol Capik, ArtD.

 

Doktorand:

Mgr. art. Silvia Bárdová

Galéria