Ateliér Vizuálna komunikácia

Ateliér Vizuálna komunikácia sa zaoberá kreovaním vizuálnych kódov pre súčasnosť, ktorá je charakteristická dynamickým vývojom spôsobov vizuálnej komunikácie. Mimoriadne rýchlo sa mení po technickej i technologickej stránke, ale aj čo sa týka vyjadrovacích prostriedkov, znakov a symbolov. Nezmenili sa však kompozičné zásady, vedomosti o typografii a farbe či potreba dodržiavať hierarchiu informácií. V Ateliéri  Vizuálna komunikácia by mal študent postupne porozumieť širším súvislostiam vizuálnej a grafickej komunikácie a naučiť sa spolupracovať s príbuznými disciplínami. Komunikačný dizajn sa orientuje na požiadavky dnešnej praxe, aby bol absolvent schopný pracovať flexibilne, či už samostatne alebo aj v kolektíve grafického štúdia či reklamnej agentúry. Cieľom je viesť študenta k pochopeniu jednotlivých detailov, ktoré potom skladá do zmysluplných celkov tak, aby porozumel, v čom spočíva jednotný vizuálny štýl. Výsledkom štúdia by mal byť absolvent, ktorý je schopný navrhnúť nielen corporate identity spoločnosti, ale aj reklamnú kampaň či dizajn rady obalov. Veľký dôraz je v ateliéri kladený na kreatívne a netradičné spôsoby riešenia pri zachovaní výtvarnej kvality a dodržaní zadania tak, ako to vyžaduje profesionálne prostredie a zásady definované aj cez historické pozadie, remeslo a tradíciu.

 

Profesor:

prof. Marian Oslislo

 

Docent:

doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.

 

Odborný asistent:

Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD.

 

Doktorandi:

Mgr. art. Ivana Betková

Mgr. art. Lucia Tomaschová

Mgr. art. Eva Jenčuráková

 

 

Galéria