Ateliér Základy dizajnu

Pedagogický zámer predmetu Základy dizajnu je uviesť študenta do problematiky riešenia technicky orientovaných dizajnérskych problémov a naučiť ho chápať dizajn interdisciplinárne. Zadania sú koncipované tak, aby si študent postupne ujasnil vzťah medzi formou a funkciou, vedel zadefinovať sémantické komunikačné vzťahy produktu a použiť optimálne výtvarné výrazové prostriedky, ktoré smerujú k individuálnemu dizajnérskemu riešeniu jednoduchých výrobkov.

 

Docent:

doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.

Galéria