Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Profesor:

prof. PhDr. Peter Rónai, akad. mal.

 

Odborní asistenti:

akad. mal. Zbyněk Prokop

Mgr. art. Svetlana Fialová, ArtD.

 

Doktorand:

Mgr. art. Boris Sirka

 

Ateliér zvukového umenia – Sound art (Otvorený ateliér)

Peter Machajdík

akad. mal. Zbyněk Prokop

viac info: facebook + webstránka

Galéria

 

Soundartové praktické cvičenia – spoločné partitúry