Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Do roku 2011 viedol „Ateliér grafiky a intermediálnej tvorby“ prof. Rudolf Sikora, po jeho odchode sa stal vedúcim ateliéru prof. Peter Rónai. Pôvodný program bol inovovaný a doplnený o súčasný kultúrno-umelecký kontext, s dôrazom na komplexnejší prístup a umeleckú redefiníciu. Orientácia ateliéru vychádza čiastočne z reflexie problematiky masmediálnej komunikácie, všadeprítomnej reklamy a aplikovaného výtvarného umenia. V rámci pedagogického procesu sa kladie dôraz na praktické osvojenie si tradičných foriem vo vizuálnom umení – základných grafických techník a kresby. Rozvíjanie kreativity a individuálne umelecké projekty sú druhým pilierom ateliéru – študenti po úspešnom absolvovaní štúdia ovládajú jazyk súčasného výtvarného umenia na profesionálnej úrovni. V súčasnosti v ateliéri pedagogicky pôsobí aj výtvarníčka Svetlana Fialová, a Zbyněk Prokop, ktorý spolu s Petrom Machajdíkom vedie odborný predmet Sound art, kde sú klasické tendencie výtvarného umenia konfrontované so súčasným zvukovým umením. Študenti a absolventi ateliéru zaznamenávajú rôzne úspechy doma i v zahraničí.

 

Profesor:

prof. PhDr. Peter Rónai, akad. mal.

 

Odborní asistenti:

akad. mal. Zbyněk Prokop

Mgr. art. Svetlana Fialová, ArtD.

 

Doktorand:

Mgr. art. Boris Sirka

 

Ateliér zvukového umenia – Sound art (Otvorený ateliér)

Peter Machajdík

akad. mal. Zbyněk Prokop

viac info: facebook + webstránka

Galéria

 

Soundartové praktické cvičenia – spoločné partitúry