Ateliér nových médií

 

Docent:

doc. MgA. Michal Murin, ArtD.

 

Odborní asistenti:

Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.

Mgr. MgA. Lena Jakubčáková, PhD.

 

Ateliér nových médií

Stratégie Ateliéru nových médií (ANM) sú plne kompatibilné s jazykom súčasného mediálneho umenia a sledujú progres v digitálnej kultúre. Od roku 2003 rozvíja ANM edukačný umelecký program, ktorý je ovplyvnený aj živou študentskou základňou, vďaka čomu je flexibilný a otvorený. Jeho absolventi sú dnes aktívnymi umelcami a pedagógmi, ako aj organizátormi či kurátormi, zaznamenávajú úspechy v domácom i zahraničnom prostredí.
„Inter-doba“ (internetový, interdisciplinárny a pod.) kladie na jednotlivca zvýšené nároky a z tohto pohľadu poskytuje ANM aktuálnu orientáciu v širokom spektre postmediálneho či hybridného umenia, pričom ponúka skúsenosť umeleckého a technologického myslenia. Hlavnou náplňou ateliéru je osvojenie si a rozvíjanie rôznych polôh media artovej tvorby ako performancia, akcia, objekt, inštalácia, digitálna interaktívna inštalácia, interfejs, tinkering, DIY, alebo typologických žánrov ako video art, sound art, game art, net.art, resp. formy participatívneho umenia v kreatívnej konfrontácii s inými vednými disciplínami (art&sci).

V poslednej dekáde boli práce študentov ANM prezentované na výstavách v domácom i medzinárodnom kontexte ako Digital media (Dom Umenia, Bratislava, 2010), Bienále KEBABB (Považská galéria umenia v Žiline), MASS vol. 1-4 (DIG gallery, Košice, od 2016), Creative Playgrounds I.-II. (Kunsthalle, Košice, 2017), v nezávislom centre Kotolňa v Košiciach a ďalších. Počas existencie Fakulty umení TU v Košiciach získali študenti ANM, Richard Kitta a Viktor Fehér, cenu prezidenta SR – Študentská osobnosť roka. Od roku 2013 spolupracuje ANM s košickou DIG gallery a prestížnym festivalom Ars Electronica (Linz, Rakúsko), čo poskytuje študentom ANM kontakt s profesionálnym umeleckým prostredím. Pedagógovia ANM sú od roku 2011 aktívni aj v príprave rozvojových projektov kreatívneho priemyslu pre mesto Košice a región. Ich aktivity, ako aj prezentácie študentov a absolventov ANM prispeli výraznou mierou k zisku titulu Košice – Unesco / Creative City of Media Arts v roku 2017.

 

Ateliér fotografie vznikol na Katedre výtvarných umení a intermédií pod Ateliérom nových médií v roku 2011 iniciatívou významného fotografa a predstaviteľa legendárnej Slovenskej novej vlny Ruda Prekopa (Pražáka z Košíc), ktorý tiež pôsobí na pražskej FAMU. Počiatky záujmu o fotografiu na fakulte však siahajú do čias pôsobenia pedagóga Mgr. art. Tomáša Agata Blonského, ArtD. Od roku 2012 začal viesť košický ateliér spolu s doc. Prekopom aj ďalší významný fotograf prof. Ľubo Stacho, ktorý od školského roku 2013/2014 prevzal celé jeho vedenie. V roku 2014 však ateliér opustil aj on a naďalej pôsobí ako vedúci v ateliéri Laboratórium fotografie na bratislavskej VŠVU. Ich asistentkou sa od roku 2013 stala Lena Jakubčáková, dokumentaristicky orientovaná absolventka Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, ktorá v ateliéri pôsobí aj v súčasnosti a je dočasne poverená aj jeho vedením. V školskom roku 2014/2015 v ateliéri pôsobila Mgr. art. Katarína Hudačinová, absolventka Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby tejto fakulty, ktorá sa od začiatku svojej tvorby venuje experimentálnej fotografii a jej presahom do iných médií. V súčasnosti sa študentom fotografie spolu s Jakubčákovou venuje aj PaedDr. Mgr. art Boris Vaitovič, ArtD. Aj keď Ateliér fotografie je prakticky už niekoľko rokov piatym, samostatne fungujúcim ateliérom na KVUaI, oficiálne spadá pod Ateliér nových médií, kde sa pred vznikom nášho ateliéru fotografii venovalo tiež niekoľko študentov. Pri verejnom prezentovaní sa preto často uvádzajú názvy oboch ateliérov, ktoré sú naďalej v blízkom prepojení, o čom svedčia aj napr. spoločné ateliérové prezentácie pod vedením doc. Murina či niektoré spoločné zadania semestrálnych prác.

 

Galéria

Ateliér nových médií

 

 

Ateliér fotografie