Základné informácie

 

Pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2017

 

 

Vyhláška MŠ VVaŠ ŠR č. 456/2012

o centrálnom registri  evidencie publikačnej a umeleckej činnosti

 

Zákon č. 455/2012 o vysokých školách

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002

 

Zoznam renomovanosti CREUČ - inštitúcie - aktualizácia

 

Zoznam renomovanosti CREUČ - podujatia - aktualizácia

 

Manuál - evidovanie umeleckých výstupov v CREUČ a metodické pokyny - vykazovacie obdobie 2017

 

Pravidlá evidencie CREUČ - vykazovacie obdobie 2017 -  architektúra

Pravidlá evidencie CREUČ - vykazovacie obdobie 2017 -  výtvarné umenie

Pravidlá evidencie CREUČ - vykazovacie obdobie 2017 -  dizajn

Pravidlá evidencie CREUČ - vykazovacie obdobie 2017 -  kurátorstvo

 

Umelecko-pedagogická charakteristika autora

 

 

 Vyhľadávanie umeleckej činnosti - CREUČ

 

 

 

Prehľad umeleckej činnosti

 

Rok vykazovania:

 

2015 |     stiahni

2014 |     stiahni

2013 |     stiahni