Základné informácie

 

Evidencia publikačnej činnosti - Univerzitná knižnica TUKE

 

Evidencia publikačnej činnosti - Smernica

 

Prílohy k Smernici o evidencii publikačnej činnosti:

Príloha1 - Definície pojmov publikačnej činnosti

Príloha2 - Kategórie publikačnej činnosti a ohlasov- kódy

Príloha3 - Podklady pre evidenciu publikácií a ohlasov

Príloha4 - Spracovateľské lehoty a termíny

 

 

Generovanie výstupov  publikačnej činnosti (podľa CREPČ)

 

Prehľad publikačnej činnosti

 

Rok vykazovania:

 

2015 |    stiahni

2014 |    stiahni

2013 |    stiahni