Základné informácie

Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2018

 

Metodické pokyny CREPČ 2018

 

Príloha k metodickým pokynom CREPČ 2018 - prehľad nových, zrušených, zlúčených kategórií EPC v zmysle Vyhlášky

 

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie

 

Kódovník oblastí výskumu

 

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej a umeleckej činnosti

 

Zákon č. 455/2012 o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002

 

 

Evidencia publikačnej činnosti - Univerzitná knižnica TUKE

 

Generovanie výstupov  publikačnej činnosti (podľa CREPČ)

 

Prehľad publikačnej činnosti

 

Rok vykazovania:

 

2017 |    stiahni

2016 |    stiahni

2015 |    stiahni

2014 |    stiahni

2013 |    stiahni