Ateliér súčasného obrazu

Ateliér súčasného obrazu je profilovaný ako maliarsky ateliér. Študenti prechádzajú prvé dva roky cvičeniami kresby a maľby podľa modelu okrem ďalšieho tematického zadania v médiu maľby. Získavajú tu priestor pre nachádzanie a generovanie individuálnych tém alebo zadaní. Pri laborovaní s materiálom nadobúdajú zručnosti pričom reflektujú vlastný štýl práce. Sú povzbudzovaní k orientácii a vnímaniu kontextov súčasného diskurzu v umení. Študenti prostredníctvom zadaní – najmä v bakalárskom štúdiu spoznávajú metódy mimetického zobrazenia, cez abstraktné vyjadrenie a maliarsky konceptualizmus, pričom sa učia rozlišovať esenciálne a subverzívne prístupy. Individuálna kreativita dostáva priestor aj z pohľadu presahov do iných médií.

 

Docent:

doc. Adam Szentpétery, akad. mal.

 

Odborný asistent:

Mgr. art. Ján Vasilko

Galéria