Rozvrhy hodín v akad. roku 2017/2018

I. stupeň

 

Architektúra a urbanizmus

Zimný semester / Bc.

1. ročník | stiahni

2. ročník | stiahni

3. ročník | stiahni

4. ročník | stiahni

 

Dizajn

Zimný semester / Bc.

1. ročník |  stiahni

2. - 4. ročník | stiahni

 

Voľné výtvarné umenie

Zimný semester / Bc.

1. ročník |  stiahni

2. - 4. ročník | stiahni

 

II. stupeň

 

Architektúra a urbanizmus

Zimný semester / Ing.

1. ročník | stiahni

2. ročník | stiahni

 

Dizajn

Zimný semester / Mgr.

1. - 2. ročník  |  stiahni

 

Voľné výtvarné umenie

Zimný semester / Mgr.

1. - 2. ročník |  stiahni

 

Oznamy