Rozvrhy hodín v akad. roku 2017/2018

I. stupeň

 

Architektúra a urbanizmus

Letný semester / Bc.

1. ročník | stiahni

2. ročník | stiahni

3. ročník | stiahni

4. ročník | stiahni

 

Dizajn

Letný semester / Bc.

1. ročník | stiahni

2. - 4. ročník | stiahni

 

Voľné výtvarné umenie

Letný semester / Bc.

1. ročník |  stiahni

2. - 4. ročník | stiahni

 

II. stupeň

 

Architektúra a urbanizmus

Letný semester / Ing.

1. ročník | stiahni

2. ročník | stiahni

 

Dizajn

Letný semester / Mgr.

1. - 2. ročník  |  stiahni

 

Voľné výtvarné umenie

Letný semester / Mgr.

1. - 2. ročník |  stiahni

 

Oznamy

Knižnica FU TUKE bude otvorená každý pondelok 08:00 - 11:00 h a od 11:30-13:30 h od 23.10.2017.

 

 

Výučba predmetov:

Zmena času - Technológie II.