Rozvrhy hodín v akad. roku 2018/2019

Zimný semester

 

I. stupeň

 

Architektúra a urbanizmus /Bc.

1. ročník |  stiahni

2. ročník |  stiahni

3. ročník |  stiahni

4. ročník |  stiahni

 

Dizajn /Bc.

1. ročník | stiahni

2. - 4. ročník | stiahni

 

Voľné výtvarné umenie / Bc.

1. ročník |  stiahni

2. - 4. ročník |  stiahni

 

II. stupeň

 

Architektúra a urbanizmus / Ing.

1. ročník |  stiahni

2. ročník |  stiahni

 

Dizajn / Mgr.

1. - 2. ročník  |  stiahni

 

Voľné výtvarné umenie / Mgr.

1. - 2. ročník |  stiahni

Rozvrhy hodín v akad. roku 2018/2019

Letný semester

 

I. stupeň

 

Architektúra a urbanizmus /Bc.

1. ročník |  stiahni

2. ročník |  stiahni

3. ročník |  stiahni

4. ročník |  stiahni

 

Dizajn /Bc.

1. ročník | stiahni

2. - 4. ročník |  stiahni

 

Voľné výtvarné umenie / Bc.

1. ročník | stiahni

2. - 4. ročník |  stiahni

 

II. stupeň

 

Architektúra a urbanizmus / Ing.

1. ročník |  stiahni

2. ročník |  stiahni

 

Dizajn / Mgr.

1. - 2. ročník  |  stiahni

 

Voľné výtvarné umenie / Mgr.

1. - 2. ročník |  stiahni

Knižnica FU TUKE

 

bude otvorená každý pondelok 08:00 - 11:00 h a od 11:30-13:30 h od 23.10.2017

Termíny skúšok