Študentské mobility

 

Informácie k študentským mobilitám

 

Upozornenie:  študenti, ktorí majú záujem o študijný pobyt na inej vysokej škole (v zahraničí), sa musia pred vybavovaním všetkých náležitostí dostaviť najprv na študijné oddelenie!

 

Pokyny KTV   - k udeleniu zápočtu z telesnej výchovy pre študentov absolvujúcich Erasmus mobilitu.

 

Programy

 

ERASMUS+

http://web.tuke.sk/erasmus

 

Národný štipendijný program SR
www.stipendia.sk

 

SAIA
www.saia.sk