Študijné oddelenie

 

Úradné hodiny:

 

Pondelok:   8:30 - 11:30

Utorok:        8:30 - 11:30

Streda:         8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00

Štvrtok:               -

Piatok:         8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta umení

Vysokoškolská 4

2. posch., č. dverí 278

042 00 Košice

 

 

Ing. Iveta Zreláková Patlevičová

študijná referentka

+

koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

email: iveta.patlevicova@tuke.sk

tel.: +421 55 602 2170

 

Monika Gillingerová

študijná referentka

email: monika.gillingerova@tuke.sk

tel.: +421 55 602 2171

 

 

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta umení

1. posch., č. dverí A111/B

Letná 9

042 00 Košice

 

Sabína Boldižarová

študijná referentka pre doktorandské štúdium

tel.: +421 55 602 2177

sabina.boldizarova@tuke.sk