Pedagógovia

Galéria

Vedúci katedry:

 

Mgr. Peter Tajkov, PhD.

Watsonova 4, 042 00 Košice

email: peter.tajkov@tuke.sk

tel.: +421 55 602 4232

 

 

Docent:

 

doc. Ing. arch. Adriana Priatková, PhD.

Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

tel: +421 55 602 4240

 

 

Odborní asistenti:

 

Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.

Watsonova 4, 042 00 Košice

email: jan.krcho@tuke.sk

tel.: +421 55 602 2356

 

Juliana Berberich Sokolová, MA

Watsonova 4, 042 00 Košice

email: juliana.sokolova@tuke.sk

tel: +421 055 602 4235

 

Mgr. Ivana Komanická, MA, PhD.

Watsonova 4, 042 00 Košice

email: ivana.komanicka@tuke.sk

tel.: +421 55 602 2356


Mgr. Zuzana Labudová, PhD.

Watsonova 4, 042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2356

 

Mgr. art. Zsolt Lukács

Watsonova 4, 042 00 Košice

email: zsolt.lukacs@tuke.sk

tel.: +421 55 602 2356

 

 Mgr. Peter Megyeši, PhD.

Watsonova 4, 042 00 Košice

email: peter.megyesi@tuke.sk

tel.: +421 55 602 4236

 

Mgr. Rastislav Rusnák, PhD.

Watsonova 4, 042 00 Košice

email: rastislav.rusnak@tuke.sk

tel.: +421 55 602 4236

 

 

 

Technicko-hospodársky pracovník:

 

Arpád Balogh

Watsonova 4, 042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2356