Projekt "Offset"

tbn_logo_horizontal_rgb_biela

 

Na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach prebehol začiatkom akademického roka 2015/2016 projekt s názvom "Offset". Jeho cieľom bolo rozšíriť možnosti tvorby študentov o grafickú techniku ofsetu.

 

V prvej etape  si skupina šiestich študentov z Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby a z Ateliéru dizajnu, spoločne s pedagógmi Katarínou Hudačinovou a Miroslavou Mertovou,  osvojila techniku ofsetu  na štvordňovom workshope v Ateliéri grafiky Fakulty umení Univerzity Technologiczno-Humanistycznej im. Kazimierza Pułaskiego v Radome v Poľsku - pod lektorským vedením prof. Andrzeja Markiewicza a dr. Katarzyny Pietrzak.

 

V druhej etape projektu vznikla na FU TUKE grafická dielňa so základným materiálovo-technickým vybavením, vrátane osvitovej  jednotky, potrebnej na tvorbu technikou ofsetu. Dielňa je pracoviskom Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby, prístupná je však aj ďalším študentom FU TUKE.

 

Tento náš projekt  sa podarilo úspešne zrealizovať  len vďaka finančnej podpore Nadácie Tatra banky z programu Viac umenia.

 

 

Galéria