Umelecká činnosť

Evidencia umeleckej činnosti

 

Metodické pokyny pre rok 2015

 

Kategórie umeleckej činnosti

 

Vyhláška MŠ VVaŠ ŠR č. 456-2012  o centrálnom registri  evidencie publikačnej a umeleckej činnost

 

Zoznam renomovanosti CREUČ - inštitúcie

 

Zoznam renomovanosti CREUČ - podujatia

 

Prehľad umeleckej činnosti

Rok vykazovania 2014 |stiahni

Rok vykazovania 2013 |stiahni

Rok vykazovania 2012 |stiahni

Rok vykazovania 2011 |stiahni

Rok vykazovania 2010 | stiahni

Rok vykazovania 2009 | stiahni

 

 

 

 

 

Publikačná činnosť

Evidencia publikačnej činnosti

 

Prehľad publikačnej činnosti

Rok vykazovania 2014 | stiahni

Rok vykazovania 2013 | stiahni

Rok vykazovania 2012 | stiahni

Rok vykazovania 2011 | stiahni

Rok vykazovania 2010 | stiahni

Rok vykazovania 2009 | stiahni

 

 

Grantová činnosť

Grantové programy Ministerstva školstva SR

VEGA

KEGA

APVV

 

Grantové programy Ministerstva kultúry SR

Dotácie 2016

 

Fond na podporu umenia

 

Zákon č. 284/2014 Z.z. - o Fonde na podporu umenia

Všeobecné informácie

 

Výzvy fondu

 

 

Štrukturálne fondy EÚ

Projekt "Public space"

ESF

Významné ocenenia

Cena prof. Jozefa Lacka 2014/2015

Traja z končiacich študentov - architektov Fakulty umení TUKE, vyhrali celoštátnu súťaž o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku.
Hlavnú cenu vyhral:  Ing. arch. Tomáš Varga

názov diplomovej práce: Knižnica na brehu

vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban

 

Odmenu PRO ART:   Ing. arch. Tomáš Boroš

názov diplomovej práce: Helsinki IŇAČ

vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban

 

Odmenu PRO TEORIA:  Ing. arch. Martin Kossuth

názov diplomovej práce: "Anička" - rozšírenie mesta na ekologickej platforme, Košice

vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Štefan Zahatňanský

 

 

Oskár Čepan 2013

Víťazom ocenenia slovenského vizuálneho umelca - Ceny Oskára Čepana 2013 sa stal náš pedagóg Radovan Čerevka (1980), ktorý zaujal porotu 18. ročníka súťaže svojou dlhodobou snahou o masmediálnu reflexiu vojnových konfliktov.

 

Grafická súťaž
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2012 sa uskutočnila grafická súťaž určená pre študentov stredných a vysokých škôl, s témou „Veda a technika očami mladých ľudí – návrh propagačného plagátu“. V kategórii študenti vysokých škôl sa na prvých dvoch miestach umiestnili študenti Katedry dizajnu Fakulty umení TUKE

1. miesto Patrik Švantner
2. miesto Miroslav Fek

 

Cena prof. Jozefa Lacka 2011/2012

Cenu za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v akad. roku 2011/2012 získala Ing. arch. Zuzana Poórová - absolventka Katedry architektúry FU TUKE

Názov diplomovej práce: Kassa - Kaša - Čaňa, Nový život pri vode - Múzeum archeológie
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Štefan Pacák

 

BAKALÁR 2012

V 7. ročníku Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva BAKALÁR 2012 sa v kategórii
Architektúra a urbanizmus umiestnil na 1. mieste Bc. Tomáš Kubák.

Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban

 

BAKALÁR 2011

V 6. ročníku Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva BAKALÁR 2011 sa v kategórii
Architektúra a urbanizmus umiestnila na 3. mieste Bc. Zuzana Töröková.
Vedúci bakalárskej práce: Ing. akad. arch. Karol Gregor

 

Kruhy na vode 2010

Kruhy na vode - súťaž dizajnu - výsledky súťaže Kruhy na vode 2010, kde dosiahli významné úspechy študenti Fakulty umení

 

Kategória drevo

Michaela Podolanová – Uznanie - stolovacia súprava

 

Kategória kov
Martin Jankura – Hlavná cena - Potetované stolíky
Martin Jankura – Uznanie - hračky
Jozaf Vacula – Uznanie - misky TROJAČKY
Pavol Capík – Uznanie - polica PARAZIT

 

Voľná kategória
Michaela Podolánová – Hlavná cena – svietidlá BULBO
Jana Nováková – Uznanie – Zásuvková komoda a skriňa
Zuzana Marhefková – Uznanie – (NE)TRADIČNÉ ČRPÁKY alebo DEDIČSTVO

 

TALENT 2010

Študenti fakulty dosiahli významné úspechy v ďalšom ročníku medzinárodnej študentskej súťaže Talent dizajnu 2010

 

Jana Nováková
– hlavná cena a udelený titul "Talent dizajnu 2010" za návrh "Skriňa so zásuvkami"

 

Peter Javorík
– zvláštna cena medzinárodnej odbornej poroty za grafický návrh "Mr. Innocent Boggs"

 

Lucia Kavečanská – čestné uznanie za plagát na Medzinárodný deň gramotnosti
Patrik Bujňák – čestné uznanie za Lehátko Fourfor
Tomáš Barnáš – čestné uznanie za elektrický mlynček Greender