Kontakt


Technická univerzita v Košiciach

Fakulta umení

Katedra architektúry

Watsonova 4

042 00 Košice

email: ka.fu@tuke.sk

 

 

doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.

vedúci katedry

email: juraj.koban@tuke.sk

tel.: +421 55 602 2356

 

 

Katarína Priatková
samostatná referentka – sekretariát
email: katarina.priatkova@tuke.sk
tel.: +421 55 602 2356