Kontakt


Technická univerzita v Košiciach

Fakulta umení

Katedra výtvarných umení a intermédií

Watsonova 4

042 00 Košice

email: kvuai.fu@tuke.sk

 

 

prof. PhDr. Peter Rónai, akad. mal.

vedúci katedry

email: peter.ronai@tuke.sk

tel.: +421 55 602 2635

 

 

Mgr. Marcela Fiľová

samostatná referentka – sekretariát
email: marcela.filova@tuke.sk
tel.: +421 55 602 2635