Kontakt


Technická univerzita v Košiciach

Fakulta umení

Katedra teórie a dejín umenia

Watsonova 4

042 00 Košice

email: ka.fu@tuke.sk

 

Mgr. Peter Tajkov, PhD.

vedúci katedry

email: peter.tajkov@tuke.sk

tel.: +421 55 602 4232

 

Katarína Priatková
samostatná referentka – sekretariát
email: katarina.priatkova@tuke.sk
tel.: +421 55 602 2356