Fakulta umení

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, 042 00 Košice

 

doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.
dekan
email: dekan.fu@tuke.sk

email: jan.kanocz@tuke.sk
tel.: +421 55 602 2176

 

Ing. Mária Šafranková
tajomník
email: maria.safrankova@tuke.sk
tel.: +421 55 602 2031

 

doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
prodekan pre vzdelávaciu činnosť v I. a II. stupni štúdia a informatiku

email: dusan.such@tuke.sk

tel.: +421 55 602 2177, 4373

 

Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.
prodekan pre umeleckú činnosť a vonkajšie vzťahy

email: richard.kitta@tuke.sk

tel.: +421 55 602 2177, 2635

 

Mgr. Rastislav Rusnák, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a vzdelávaciu činnosť v III. stupni štúdia

email: rastislav.rusnak@hotmail.sk

tel.: +421 55 602 2177, 2356

 

Sekretariát dekana

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta umení

Letná 9, 042 00 Košice

email: dekan.fu@tuke.sk

 

Sabína Boldižarová
samostatná referentka

+

študijná referentka pre doktorandské štúdium
email: sabina.boldizarova@tuke.sk
tel.: +421 55 602 2177

 

Ing. Iveta Mikuľáková
samostatná referentka
email: iveta.mikulakova@tuke.sk
tel.: +421 55 602 4237

Študijné oddelenie

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta umení

Vysokoškolská 4, č. dverí 278

042 00 Košice

 

Ing. Iveta Zreláková Patlevičová

študijná referentka

+

koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

email: iveta.patlevicova@tuke.sk

tel.: +421 55 602 2170

 

Monika Gillingerová

študijná referentka

email: monika.gillingerova@tuke.sk

tel.: +421 55 602 2171

 

Úradné hodiny:

Pondelok:   08:30 - 11:30

Utorok:        08:30 - 11:30

Streda:         08:30 - 11:30

13:00 - 15:00

Štvrtok:               -

Piatok:         08:30 - 11:30

Katedry

Technická univerzita v Košiciah

Fakulta umení

 

Katedra dizajnu

Grešákova 6, 042 00 Košice

email: kd.fu@tuke.sk

 

Ing. Anna Zaťková
samostatná referentka
email: anna.zatkova@tuke.sk
tel.: +421 55 622 3034

 

Katedra architektúry

Watsonova 4, 042 00 Košice

email: ka.fu@tuke.sk

 

Katarína Priatková
samostatná referentka
email: katarina.priatkova@tuke.sk
tel.: +421 55 602 2356

 

Katedra výtvarných umení a intermédií
Watsonova 4, 042 00 Košice

email: kvuai.fu@tuke.sk

 

Mgr. Marcela Fiľová

samostatná referentka
email: marcela.filova@tuke.sk
tel.: +421 55 602 2635

 

Katedra teórie a dejín umenia
Watsonova 4, 042 00 Košice

email: ka.fu@tuke.sk

 

Katarína Priatková
samostatná referentka
email: katarina.priatkova@tuke.sk
tel.: +421 55 602 2356