Campus_Logo_DEFcen-150x150

 

 

Výzvy

 

Aktuálna výstava

 

Výstavný plán

 

Archív výstav

 

Výstavný priestor

 

 

 

Adresa

Budova PK 7

Park Komenského 7

042 00 Košice

(areál Technickej univerzity v Košiciach)

 

Mapa

 

Kontaktná adresa:

Campus Gallery

Fakulta umení

Letná 9

042 00 Košice

campusgallerykosice@gmail.com

Sofistikovaná vizualizácia vedeckých informácií

SVVI_Plagat_Screen

 

Výstava "Sofistikovaná vizualizácia vedeckých informácií" predstavuje súčasné podoby reakcie mladých komunikačných dizajnérov na fundamentálne vysokoteoretické základy jadrovej a subjadrovej fyziky za účelom zlepšenia vnímania a zatraktívnenia informáciií z tejto oblasti aj pre mládež a širokú verejnosť. Predkladané výtvarné chápanie fyzikálnych javovov vzniklo v spolupráci so SAV Košice, Ústavom jadrovej a subjadrovej fyziky a UPJŠ Katedrou jadrovej a subjadrovej fyziky. Vizualizácie odkrývajú autorské hľadanie, pre ktoré je typická synergická kombinatorika konotátov, založených na imaginatívnosti sveta mikročastíc.

Vystavené diela vznikli ako reakcia tvorcov mladej generácie na projekt KEGA č. 038TUKE-4/2016.

 

 

Trvanie výstavy:    16. -  30. 11. 2017

 

Kurátor:    doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.