Campus_Logo_DEFcen-150x150

 

 

Výzvy

 

Aktuálna výstava

 

Výstavný plán

 

Archív výstav

 

Výstavný priestor

 

 

 

Adresa

Budova PK 7

Park Komenského 7

042 00 Košice

(areál Technickej univerzity v Košiciach)

 

Mapa

 

Kontaktná adresa:

Campus Gallery

Fakulta umení

Letná 9

042 00 Košice

campusgallerykosice@gmail.com

Archív výstav

Daktyloskopia

 

Daktyloskopia_Pozvanka_WEB

Tlačová správa

Kurátor:    Ján Kralovič, Jaroslav Kyša

 

FPU_logo2_cierne-150x150

z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia/ Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

 

 

Martin Lukáč - " SHIELD"

Lukac_Pozvanka_WEB_2

 

Výstava Shield (v spektre významov: štítkrytclonatieneniechrániťzakrývať) predstaví súčasné podoby maľby mladého vizuálneho umelca Martina Lukáča. Maľby vytvorené priamo v mieste galerijnej prezentácie odkrývajú jeho autorské hľadanie, pre ktoré je typická hybridnosť kombinácií, založených na obraznosti (post)internetovej kultúry, sveta masmediálnej komunikácie a citácií „klasických“ diel moderny i postmoderny. Pre Lukáčovu tvorbu je typické hľadanie elementárnych motívov, definovanie i deformovanie nájdených a privlastnených foriem, množenie prvotného spontánneho expresívneho gesta a vyprázdňovanie obsahov ich vyčerpávajúcim opakovaním. Autor skúma výrazové možnosti elementárnych foriem a vážnosť dnešných hodnôt storočnej tradície abstraktného maliarstva.

 

Martin Lukáč, narodený 1989 v Piešťanoch, absolvoval v rokoch 2009-2013 bakalárske štúdium v ateliéri Adama Szentpéteryho a Jána Vasilka na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V rokoch 2013-2016 študoval na UMPRUM v Prahe, v ateliéri maľby pod vedením Jiřího Černického a Marka Meduny. Počas štúdia absolvoval stáže v Lipsku na Hochschule für Grafik und Buchkunst u profesorky Astrid Klein a doktora Ralfa Hartmanna a na pražskej AVU v ateliéri Malba 2 u Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. Autor žije a pracuje v Prahe. V roku 2016 získal Cenu kritiky za mladú maľbu.

 

Kurátor:    Mgr. Peter Megyeši, PhD.

FPU_logo2_cierne-150x150

z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia/ Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

 

Výstava študentských prác - výber najvýraznejších výstupov Fakulty umení TUKE za uplynulý rok + krst katalógu

FutuNow2016_Pozvanka_WEB

Trvanie výstavy: 29.09.2016 - 31. 10. 2016

Kurátor:    Mgr. Peter Tajkov, PhD.

 

FPU_logo2_cierne-150x150

z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia/ Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

 

Čau Zajíc – TYPO 9010

 

CavZajic_Plagat_WEB

 

Tlačová správa

www.typo9010.cz

https://www.facebook.com/events/606143586211172/

 

 

 

 

 Tomáš Pospěch:  Zemědělské práce – Studie  dokonalosti

 

Pospech_Plagat_SCREEN

Tlačová správa

https://www.facebook.com/Campus-Gallery-1708168436127951/

 

 

FUTU NOW 2015

 

Otvorenie galérie a výstavy záverečných prác  študentov  2014/2015